Prezentacja raportu: "Osservatorio Romano sulle Migrazioni" - 18 kwiecień godz.16.30 - conferenza stampa godz. 12.00

Presentazione del Terzo Rapporto

Osservatorio Romano sulle Migrazioni

a cura della Caritas diocesana di Roma

in collaborazione con la Camera di Commercio, il Comune di Roma ,

la Provincia di Roma e altri uffici pubblici

CONVEGNO DI PRESENTAZIONE

mercoledi 18 aprile, ore 16.30

Istituto Tecnico Galilei

Via Conte Verde, 51 (Piazza Vittorio - metro A Fermata Vittorio Emanuele)

Interverranno:

Ginevra Demaio e Alberto Colaiacomo , capi redattori dell'Osservatorio Romano

mons. Guerino Di Tora , Direttore della Caritas diocesana di Roma

Pilar Saravia Comitato direttivo Forum per l'Intercultura promosso dalla Caritas di Roma

Maurizio Saggion, Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma

Claudio Cecchini, Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Roma.

Coordina i lavori Franco Pittau , responsabile del Dossier Caritas/ Migrantes.

CONFERENZA STAMPA

mercoledi 18 aprile 2007, ore 12.00

Camera di Commercio di Roma - Sala del Consiglio

Via de' Burro, 147

Interverranno, con

mons. Guerino Di Tora , direttore della Caritas diocesana di Roma ,

Claudio Cecchini , assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Roma,

Raffaela Milano , assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma ,

Lorenzo Tagliavanti, vicepresidente della Camera di Commercio di Roma.

Saranno presenti i curatori della ricerca.

Il Terzo Rapporto dell'Osservatorio Romano sulle Migrazioni e un volume di oltre 400 pagine, con 37 capitoli ricchi di tabelle ed appendici statistiche. Una ricerca che unisce l'attenzione alle esigenze economico-produttive a quelle socio-culturali dell'immigrazione nell'area romana.

Uno strumento di lavoro che si rivolge a un pubblico molto vasto: professionisti e operatori impegnati nel settore sociale, mondo imprenditoriale, funzionari delle strutture pubbliche, studiosi, amministratori e politici, ma anche semplici cittadini desiderosi di cogliere il senso delle migrazioni nello specifico dell'area romana.

Il volume verra' dato in omaggio ai partecipanti

Per informazioni: Alberto Colaiacomo - Ufficio Stampa Caritas di Roma   tel. 06.69886417 cell. 335.1817131

                                  Redazione Osservatorio Romano sulle Migrazioni  tel. 06.54192299 e 06.54192252

Wisława Szymborska w Rzymie - odczyt poezji przez noblistkę - 5 maj godz.11.00
Sabato 5 maggio
ore 11
Auditorium del Goethe Institut

Wisława Szymborska

a Roma

Omaggio alla poetessa polacca, premio Nobel 1996 per la poesia,
in occasione della sua visita a Roma.
Wisława Szymborska leggera' alcune sue poesie.

in collaborazione con

e

editori Adelphi e Scheiwiller

Wiosenny Piknik Polonii w Rzymie - 20 maj godz.15.00
POLKA  ROMA
Miedzynarodowe Stowarzyszenie
Kobiet Polskich w Rzymie
Impreza odbedzie sie w parku, wejscie -
- via Frantoio 9c,
niedaleko stacji metra - S.M.Soccorso - linia B (via Tiburtina)
W parku znajduje sie plac zabaw dla dzieci, bar i wc.
Zaprasza
Wszystkich na dobra zabawę przy polskiej muzyce na żywo,
gra zespól  APE BAND...
info:
Dorota Mróz-prezes POLKA ROMA
tel. 347 44 13 703
e-mail:[email protected]
www.polkaroma.info

www.polkainternational.com
...kiermasz polskich sklepów w Rzymie,
polską kiełbasę z grila, bigos i piwo beczkowe
.
Wstep 3.00 euro, bilet bierze udział w loterii fantowej.
Patronat medialny:
Zobacz relację z poprzedniej edycji pikniku
Więcej o Organizacji "POLKA-ROMA" w portalu
Dwutygodnik Polaków we Włoszech -
Zobacz ulotkę i prześlij znajomym >>>
oraz - Portal Polaków we Włoszech: www.inforoma.info
IV Jubileusz POLKA-ROMA , Bal , Uroczysta Kolacja - 26 maj godz.19.30
Info: Dorota Mróz - tel.: 347/4413703
<<< powrót
Anna Fyk kandydatką na radną
w wyborach samorządowych w Ladispoli

27 i 28 maj 2007 - Ladispoli
Szanowni Państwo!

W dniach 27 i 28 maja 2007 r. odbędą się w Ladispoli wybory samorządowe.
My Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, możemy także w nich uczestniczyć.
Każdy z nas - w którymś momencie życia - wyjechał z kraju i zamieszkał we Włoszech.
W Ladispoli jest nas wielu, ale dotychczas nie mamy swojej reprezentacji we władzach Miasta.
Z tego powodu zdecydowałam się kandydować na radną.
Chciałabym spowodować, abyśmy byli postrzegani jako ludzie świadomi swych praw
i obowiązków, jako nacja, którą "widać" i z którą należy się liczyć,
wreszcie w Radzie chciałabym artykułować nasze potrzeby, dążenia,
a nawet marzenia związane z zamieszkiwaniem w Ladispoli i móc wpływać na ich realizację.

					
Anną Fyk - w tle panoroma jej miasta - Ladispoli
Nazywam się Anna Fyk, mam 33 lata, pochodzę z Zielonej Góry, a w Ladispoli mieszkam już 9 lat.
W Polsce ukończyłam studia wyższe, z zawodu jestem magistrem italianistyki. Zajmuję się tłumaczeniem tekstów i słowa żywego w zakresie języka włoskiego
i polskiego. Jestem tłumaczem przysięgłym przy Sądzie Cywilnym i Karnym w Civitavecchia.

Jestem osobą energiczną, bezkompromisową i nie uwikłaną w żadne układy. Doskonale orientuję się we włoskich realiach.
W wyborach startuję w ramach bloku "Sojusz dla Ladispoli" (Alleanza per Ladispoli) z listy obywatelskiej popierającej jako kandydata na burmistrza
pana Crescenzo Paliotta (Lista Civica per Paliotta Sindaco).
Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury poprzez oddanie na mnie głosu.

Jednocześnie informuję, że Polacy mający stałe miejsce zamieszkania w Ladispoli, aby wziąć udział w wyborach, winni złożyć w Urzędzie Miasta
wniosek o wpis na listę wyborczą wraz z kserokopią dokumentu tożsamości.

Z poważaniem
Anna Fyk
Wywiad z Anną Fyk kandytatką na radną
"Weźmy nasze sprawy w nasze ręce"
"Nasz Świat" Dwutygodnik Informacyjny dla Polaków we Wloszech - nr.9 (47) 1-15 maj 2007
"Chciałabym artykułować nasze potrzeby, dążenia, a nawet marzenia związane z zamieszkiwaniem w Ladispoli,
dlatego zdecydowałam się kandydować na radną"

Z Anną Fyk, italianistką i tłumaczką, kandydatką na radną w wyborach do Rady Miasta Ladispoli, które odbędą się 27 i 28 maja br. rozmawia Danuta Wojtaszczyk

Danuta Wojtaszczyk :Od jak dawna przebywa Pani we Włoszech?

Anna Fyk: We Włoszech mieszkam od 9 lat. Nie przyjechałam tutaj ze względów ekonomicznych, lecz na skutek włoskiego bakcyla, którego złapałam podczas pierwszych wakacji we Włoszech w 1990 r. Od tego czasu uczyłam się języka włoskiego, interesowałam życiem społeczno-politycznym i kulturalnym Włoch, skończyłam italianistykę na Uniwersytecie w Poznaniu. Każdą wolną chwilę spędzałam we Włoszech, z czego uzbierałoby się około dwóch lat. W czasie jednego z takich pobytów poznałam przyszłego męża - Włocha i po ukończeniu studiów w 1998 r. osiedliłam się we Włoszech.

D.W.: Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować do wyborów administracyjnych w Ladispoli i jaki jest Pani program?

A.F.: Każdy z nas, tutejszych Polaków - w którymś momencie życia - wyjechał z kraju i zamieszkał we Włoszech. W Ladispoli jest nas wielu, ale dotychczas nie mamy swojej reprezentacji we władzach Miasta. Z tego powodu zdecydowałam się kandydować na radną. Chciałabym spowodować, abyśmy byli postrzegani jako ludzie świadomi swych praw i obowiązków, jako nacja, którą "widać" i z którą należy się liczyć, wreszcie w Radzie chciałabym artykułować nasze potrzeby, dążenia, a nawet marzenia związane z zamieszkiwaniem w Ladispoli i móc wpływać na ich realizację. Jestem przekonana, że gdybyśmy gremialnie wzięli udział w tych wyborach samorządowych zostalibyśmy zauważeni jako elektorat, z którym się trzeba liczyć i o który należy zabiegać. Spowodowałoby to, sądzę, że w następnych wyborach poszczególne komitety wyborcze wśród swoich założeń programowych miałyby i hasła adresowane tylko do Polaków, a więc moglibyśmy coś więcej osiągnąć.

W wyborach startuję w ramach bloku "Sojusz dla Ladispoli" (Alleanza per Ladispoli) z listy obywatelskiej "Most" popierającej jako kandydata na burmistrza pana Crescenzo Paliotta (Il Ponte - Lista Civica per Crescenzo Paliotta). Naszym podstawowym założeniem programowym jest dalszy harmonijny rozwój Miasta. W ramach planu zagospodarowania przestrzennego chcemy wytyczyć tereny pod przyszłą budowę szpitala i stadionu sportowego z prawdziwego zdarzenia. Zamierzamy dokonać przebudowy infrastruktury drogowej miasta, propagować działania proekologiczne i wzmóc ochronę środowiska naturalnego. Wreszcie chcemy przyspieszyć rozwój turystyki oraz życia kulturalnego w Mieście i zapewnić lepszą obsługę interesantów w Urzędzie. Nas Polaków powinien zainteresować fakt, że w swoim programie mamy również działania na rzecz integracji imigrantów, walkę z pracą na czarno, a także projekty rozwiązań organizacyjno-prawnych mających doprowadzić do obniżenia horrendalnych czynszów płaconych za wynajem mieszkań w Ladispoli. Chociażby z tych trzech powodów - sądzę - Polacy powinni wziąć udział w wyborach i poprzeć listę, z której kandyduję. W większości tu pracujemy, a więc jesteśmy potrzebni, a zatem nie musimy się obawiać, że nas stąd wyrzucą. W przypadku realizacji naszego programu będziemy jedynie lepiej i godniej żyć.

D.W.: Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że udział Polaków w wyborach do władz miasta we Włoszech jest znikomy. Z czego to wynika Pani zdaniem? Co powinniśmy uświadomić naszym rodakom jeśli chodzi o wybory administracyjne?

A.F.: Uważam, że my Polacy w zdecydowanej większości jesteśmy apolityczni i nie utożsamiamy się z żadną władzą. Kłopoty z frekwencją wyborczą występują i w Polsce. Swoje krajowe "doświadczenia wyborcze" przenosimy na grunt włoski. Trudno je zmienić, bo dalej nie interesujemy się polityką, przy czym dodatkowo wielu z nas z powodu bariery językowej, kulturowej itp. nie potrafi zrozumieć adresowanych do elektoratu wyborczego treści i nie zna obowiązującego we Włoszech prawa wyborczego. Sądzę, że aby to zmienić, my Polacy mieszkający we Włoszech powinniśmy stworzyć - przynajmniej w miejscowościach, w których głównie zamieszkujemy - organizacje, które ustawicznie kształciłyby w zakresie obowiązujących tu nas praw i obowiązków. Co do wyborów samorządowych należałoby uświadamiać, że to władze lokalne decydują, czy w naszej miejscowości ma powstać np. nowy basen, kino, szkoła, a więc bez uciekania się do "wielkiej" polityki, decydują o jakości naszego życia.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w zmaganiach wyborczych